Visie

Via Noorderkwartier voldoet u aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij helpen mensen op allerlei manieren op weg naar een (reguliere) arbeidsplaats.

We streven er naar om werknemers die regulier kunnen werken bij een reguliere werkgever uit te plaatsen. Dat betekent dat veel activiteiten plaatsvinden om mensen naar regulier werk te begeleiden. Daarnaast streeft Noorderkwartier een blijvend gezonde financiële huishouding na, om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen naar partijen die een belang hebben in het bedrijf: de werknemers, aandeelhouders en bankiers.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het doel is om meer mensen bij een reguliere werkgever te plaatsen. Dat kan via begeleid werken of detachering (individueel of in groepsverband). Steeds meer werkgevers staan hier voor open. Op de eerste plaats vanuit een maatschappelijk verantwoord oogpunt, maar ook vanwege aantrekkelijke financiële voorwaarden.

Samenwerking

Er is een intensieve samenwerking met de gemeenten Schagen, Den Helder en Hollands Kroon. Maar ook met het bedrijfsleven, met maatschappelijke instellingen en andere SW-bedrijven.

Nieuwsbrief

* = verplicht veld