Wijziging samenstelling Raad van Commissarissen

21 februari 2018

In december 2017 heeft de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) van Noorderkwartier NV plaatsgevonden. Per sluiting van deze vergadering zijn mevrouw Joke Jong en de heer Ryan van Hout afgetreden als lid van de Raad van Commissarissen van Noorderkwartier NV (hierna de RvC). Zij zijn per januari 2018 opgevolgd door mevrouw Saskia Borgers en mevrouw Anja Schrevel.

Met het oog op het waarborgen van continuïteit en kennis binnen de RvC, is besloten een stabiele, ervaren en complementaire samenstelling na te streven. Bovendien is kennis genomen van de wetgeving omtrent een evenredige man/vrouw-verhouding in de Raad. Op het moment dat er sprake is van mutaties, zou daar rekening mee gehouden worden. In deze opzet is men nu geslaagd.

Alle kansen benutten
Nieuw aangetreden commissaris Anja Schrevel verwoordt haar motivatie: “Noorderkwartier is een prachtig bedrijf met grote maatschappelijke relevantie waarvoor ik denk van toegevoegde waarde te kunnen zijn. Ik ben bekend met de huidige wijzigingen binnen Noorderkwartier gerelateerd aan de Participatiewet. Werktoeleiding heeft altijd mijn bijzondere interesse gehad en is naar mijn mening ook de beste manier om te participeren binnen de maatschappij.”

Haar collega-commissaris Saskia Borgers deelt deze visie en heeft ook een duidelijke drive. “Iedereen doet er toe en alle talent wordt ingezet. Meedoen door werk, in een team waar je een bijdrage kunt leveren, dat gun ik iedereen. Beschut werk biedt mensen een veilige werkplek, waarvoor ze veel plezier terugkrijgen. Zo draagt iedereen een eigen steentje bij aan de samenleving. Mijn motivatie om commissaris bij Noorderkwartier te worden, is dat we alle kansen benutten om alle mensen die beschut werk nodig hebben aan het werk te helpen, in de kop van Noord-Holland.”

Verantwoordelijkheid
Conform het rooster van aftreden van de RvC zijn voorzitter Van Hout en commissaris Jong afgetreden. Beiden kwamen niet voor herbenoeming in aanmerking omdat zij reeds de maximale twee termijnen van vier jaar in functie waren.

Mevrouw Joke Jong sprak ter gelegenheid van haar afscheid heldere woorden: “Er rust een grote verantwoordelijkheid op ons als Raad van Commissarissen om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen. Immers, er werken kwetsbare mensen. Het mooie is dat we als een van de weinige sociale werkvoorzieningsbedrijven in de zwarte cijfers weten te blijven.” Het lidmaatschap van de RvC heeft ze als zwaar beschouwd, met name gezien de voortdurende overheidsveranderingen ten aanzien van de sociale werkvoorzieningen. “Wat ik inderdaad als belastend heb ervaren is de grote afhankelijkheid van de drie gemeenten Schagen, Den Helder en Hollands Kroon. Voor de toekomst zou ik wensen dat die afhankelijkheid geringer gaat worden. Noorderkwartier is een prachtbedrijf en ik ben altijd trots geweest om daar commissaris van te zijn.”

Constructief
Scheidend voorzitter Ryan van Hout heeft in de afgelopen acht jaar veel zien veranderen. “Al met al was er in de afgelopen acht jaar veel dynamiek. Als ik als commissaris hierop terug kijk, dan denk ik vooral aan de betrokkenheid van de commissarissen, de deskundigheid die zij inbrachten, hun creatieve geesten en vooral het vermogen om de grote lijnen te zien en daarbij niet te vergeten dat het allemaal te doen is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De raad vulde elkaar uitstekend aan ten aanzien van kennis en ervaring op tal van vlakken. Om op een goede wijze de rol te kunnen uitoefenen is de raad daarbij op een professionele wijze voorzien van informatie vanuit de organisatie, t.w. de bestuurder, het management en de ondernemingsraad. De samenwerking tussen de Raad van Commissarissen en de bestuurder wordt mede beïnvloed door de samenstelling van de raad en de stijl van de voorzitter. Ik heb deze als prettig, respectvol en zeer constructief ervaren.”

De samenstelling van de Raad van Commissarissen is na de mutaties per januari 2018 als volgt:
De heer Henk van Zanten (voorzitter), de heer Wim N. Cool (vice-voorzitter), de heer Mike J. Venekamp, mevrouw Saskia Borgers en mevrouw Anja Schrevel.

“Ik wil mevrouw Jong en de heer Van Hout bedanken voor hun grote betrokkenheid en inzet als medecommissaris bij Noorderkwartier NV. Zij hebben acht jaar lang toezicht gehouden en tevens de directie steeds met raad terzijde gestaan en kundig geadviseerd over de strategie”, aldus Jan van Hooff, algemeen directeur van Noorderkwartier NV.

Foto:
De nieuwe commissarissen van Noorderkwartier, Anja Schrevel (links) en Saskia Borgers (rechts)

Nieuwsbrief

* = verplicht veld