Er blijft werk liggen!

10 juli 2017

Ruim 7 duizend banen. Per direct beschikbaar. Je zou verwachten dat een groot landelijk ochtendblad hier wel raad mee zou weten, en wel in formaat chocoladeletters. Een column van Job Cohen.

Maar nee. Terwijl er ruim 200 duizend mensen in het doelgroepenregister zitten, veel gemeenten een ‘granieten bestand’ hebben, waaronder veel mensen met psycho-sociale problemen, blijft er werk liggen bij onze leden. Opdrachten worden teruggegeven, uitzendkrachten opgeroepen. Wonderlijk…, nee: schrijnend.

Hobbels

Ondertussen vlakt de groei van het aantal garantiebanen uit de Banenafspraak af. Na een voortvarende 1-meting, zal deze zomer de 2-meting een geval worden van net-wel-net-niet. We waren zo enthousiast over de enorme extra inzet van het ‘gewone’ bedrijfsleven. Maar kennelijk zitten er hobbels op de weg naar de inclusieve arbeidsmarkt: de Wet Werk en Zekerheid, de slechte vindbaarheid van kandidaten, de bureaucratie.

Als de Banenafspraak als motor stil dreigt te vallen en het werk bij onze leden blijft liggen, dan daalt de arbeidsparticipatie. Dan is het tijd om in te grijpen.

Als je ze loslaat…

Een concrete aanpak kan zijn om jongeren van het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs – voor wie de stap naar vervolgonderwijs of de reguliere arbeidsmarkt  nog te groot is – , direct werk te bieden. Een sluitende aanpak: want ‘als je ze loslaat, ben je ze kwijt’, om maar de titel te citeren van een recent verschenen rapport van het ministerie van SZW over begeleiding van jongeren met een arbeidsbeperking.

Ik roep alle steden en regio’s op om met speciaal- en praktijkonderwijs en SW-bedrijf bij elkaar te gaan zitten en te zorgen dat elke jongere die per 1 september nog geen alternatief heeft, een contract krijgt. Niemand in de (kaarten)bak, niemand op de bank.

Bron: Werkt, nummer 2

Nieuwsbrief

* = verplicht veld