Beschut werk

Denkt u dat u in aanmerking komt voor een beschutte werkplek? Dan kunt u vanaf 1 januari 2017 zelf bij UWV om een beoordeling (laten) vragen. U bent daarvoor niet meer afhankelijk van de gemeente.

Wat is beschut werk?

Beschut werk is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Mensen die alleen kunnen werken in een ‘beschutte’ omgeving, onder aangepaste omstandigheden. Zij hebben meer begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig dan van een reguliere werkgever is te verwachten. Beschut werk kan eenvoudig inpakwerk zijn, maar ook hoogwaardig productiewerk (bijvoorbeeld printplaten maken).

Arbeidsovereenkomst en salaris

Als u beschut werk doet, bent u in dienst van de gemeente of een andere werkgever. U krijgt salaris. Dit is ten minste het wettelijk minimumloon. Als het bedrijf of de organisatie onder een cao valt, geldt deze ook voor werknemers die beschut werk doen.

Beschut werk en detachering

Mensen met een beschutte baan hebben een vaste werkgever. Behalve bij de eigen werkgever kunnen zij ook bij een andere werkgever aan de slag via detachering. De werknemer blijft dan in dienst van de gemeente of de eigen werkgever.

Zelf om beschut werk vragen

Denkt u dat u voor een beschutte werkplek in aanmerking komt? Dan kunt u vanaf 1 januari 2017 zelf bij UWV om een beoordeling (laten) vragen. U hoeft dus niet meer te wachten op de gemeente. Als UWV een positief advies beschut werk geeft, is de gemeente verplicht u een beschutte werkplek te bieden. De gemeente mag alleen een plek weigeren als het aantal beschutte plekken voor die gemeente al is bereikt. De aantallen worden voor elke gemeente vastgesteld in een ministeriële regeling. Noorderkwartier kan en wil u helpen met de aanvraag.

Oordeel UWV beschut werk

U kunt zelf een beoordeling beschut werk bij UWV aanvragen, of de gemeente kan dat doen. UWV beoordeelt vervolgens of u tot de doelgroep beschut werk hoort. Als dat het geval is, ontvangt de gemeente een positief advies. De gemeente biedt u dan een beschutte werkplek.

Beschut werk bij Noorderkwartier

Noorderkwartier zoekt nieuwe collega’s. Wilt u carrière maken? Meld u aan via Noorderkwartier.nl of kom langs.

 

Informatie: Rijksoverheid

Nieuwsbrief

* = verplicht veld