Begeleid werken

Met de toenemende vraag naar plaatsing van medewerkers buiten de muren van Noorderkwartier, groeit ook de behoefte aan goede carrièrebegeleiding. Met gerichte jobcoaching werkt Noorderkwartier aan het bevorderen van doorstroming en de ontwikkeling en begeleiding van haar medewerkers.

Regelmatig worden er persoonlijke gesprekken gevoerd en zo wordt per werknemer een portfolio aangelegd en een Curriculum Vitae opgesteld. In overleg met de leidinggevende van de afdeling en de werknemer wordt gekeken naar de mogelijkheden voor overplaatsing binnen het bedrijf. Bijvoorbeeld naar werk met meer verantwoordelijkheid. Ook wordt nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheden voor externe plaatsing.

Via jobcoaching wordt het aanbod van mensen begeleid en gemanaged, maar worden ook de aanvragen behandeld voor arbeidskrachten vanuit het bedrijfsleven. Door een goede kennis van de competenties per werknemer kan bij de vraag gezocht worden naar de juiste man of vrouw voor het werk. Bij een overplaatsing of plaatsing extern zorgt Noorderkwartier voor een intensieve begeleiding.

Nieuwsbrief

* = verplicht veld